Co umíme, co nabízíme, co děláme

Do chráněných dílen vnášíme zkušenosti z komerční oblasti. Propojujeme neziskový sektor s vysoce ziskovým. Zvyšujeme příjmy chráněných dílen až o 800%, a to dlouhodobě.

Revitalizujeme chráněné dílny

Definujeme rizika vašeho provozu a předložíme návrh doporučených změn. Společně vytipujeme vhodné výrobky pro úpravu designu s ohledem na zájem a trend na trhu v dané oblasti. Pomůžeme se zavedením výroby a pak se postaráme o jejich prodej.


Dodáváme zboží do firem


Vycházíme vstříc poptávce reklamních předmětů a vybraných služeb pro firmy i domácnosti. Vyhledáme vhodné dílny, které pro vás zakázku zrealizují. V naší databázi je již přes 1200 dílen s výrobou zboží od dárkových předmětů, přes ošacení, potraviny po služby.


Zabraňujeme zániku


chráněných dílen a pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Staráme se o to, aby chráněné dílny produkovaly praktické a konkurenceschopné zboží, které často převyšuje “běžné” zboží z dovozu svou kvalitou. A díky procesu výroby jednoznačně svým významem.

Proč to děláme?


Naše mise: Pomáháme chráněným dílnám k ekonomické soběstačnosti. Pomáháme jim v oblastech jako je obchod, marketing, řízení anebo design. Navyšujeme počet pracovních míst pro osoby ze zdravotním postižením.

Naše vize: Narovnat obecné povědomí o významu a fungování chráněných dílen a zajisťovat jim plnohodnotné místo na trhu v oblasti produkce a prodeje zboží od dárků, přes oblečení po potraviny.

Co je chráněná dílna
V obecném povědomí se jedná o místo určené pouze pro práci postižených lidí. Ale co je chráněná dílna doopravdy?

Kdo za tím stojí?

Za myšlenkou organizace stojí Kateřina Grausová, zakladatelka a ředitelka FOR IMPACT

Hlavním důvodem pro vznik organizace je Katčina důvěra v obrovský výrobní a lidský potenciál chráněných dílen. Protože zde ale pracují převážně lidé se zdravotním postižením, vedení dílen musí věnovat více pozornosti svým zaměstnancům, než je v běžných firmách třeba. To se bohužel často děje na úkor sledování poptávky na trhu nebo vyhledávání obchodních příležitostí, což často vede k ekonomické nestabilitě dílen.

A právě pro dílny výše popsané, jsme tu my.
il